Uwaga!
Ta strona wykorzystuje cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Zgadzam się

Polityka prywatności

 

 1. Informacje Ogólne
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest WOOP Automotive sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi Rejestr w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem wpisu 0000685129, NIP: 8322080233, REGON: 367689483 (dalej zwany: „Administrator” lub „WOOP”).
 2. WOOP jest właścicielem platformy komunikacyjnej pod adresem https://woopauto.com (dalej: „Platforma”). Jest to rewolucyjna platforma komunikacyjna dla Kupujących i Sprzedających części samochodowe, łącząca dystrybutorów, sklepy i producentów z warsztatami i firmami transportowymi oraz umożliwiająca im oferowanie swoich produktów i zawieranie umów kupna-sprzedaży.
 3. WOOP szanuje Twoje prawo do prywatności oraz dba o ochronę danych osobowych jakie pozostawiasz korzystając z Platformy WOOP stosując rozwiązania technologiczne gwarantujące zgodność ochrony z wymogami powszechnie obowiązującego prawa i zapewniające skuteczne zabezpieczenie przed ingerencją w Twoją prywatność jako Użytkownika przez osoby trzecie. W tym celu używamy jm.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Twoje dane osobowe podawane w formularzach dostępnych na Platformie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Jeśli posiadasz jako Użytkownik konto na Platformie bądź reprezentujesz firmę która takie konto posiada oznacza to, iż przetwarzamy Twoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 5. WOOP jest także administratorem danych osobowych osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.
 6. Na stronie Platformy mogą  być zamieszczone odnośniki do stron internetowych innych oferentów, w stosunku do których nie obowiązuje niniejsze oświadczenie w zakresie ochrony danych.
 7. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych/Zaufani Partnerzy - podmioty z jakimi WOOP AUTOMOTIVE sp. z o.o. współpracuje w związki z prowadzonymi akcjami promocyjnymi oraz podmioty z którymi nawiązała współpracę w zakresie świadczenia na ich rzecz usług reklamowych. Dodatkowo prawo przewiduje możliwość udostępniania przez WOOP danych podmiotom które będą je przetwarzać na zlecenie oraz celem realizacji obowiązku przekazania danych wynikającego z przepisów prawa (sądy, organy ściągania).

 

 1. Gromadzenie i Przetwarzanie danych

 

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności oraz Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym.
 2. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania stosunków B2B w ramach funkcjonalności Platformy, nawiązywania kontaktów biznesowych między Użytkownikami, prezentowania ofert Użytkowników oraz kształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli zapisał się na newsletter, w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na korzystanie z webinar.
 3. Dane osobowe podane w czasie wystawiania komentarzy do produktów oraz dodawania ogłoszenia, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 4. Twoje dane zbieramy gdy korzystasz z naszych usług, odwiedzasz witrynę internetową ale również gdy zakładasz konto użytkownika (m.in. imię i nazwisko użytkownika, adres email, adres korespondencyjny - dane te są przez Ciebie pozostawione na podstawie Twojej przemyślanej i świadomej decyzji). Dane pozostawione przez Ciebie podczas rejestrowania i logowania WOOP wykorzystuje wyłącznie na potrzeby logowania i rejestracji. WOOP w ramach platformy może przetwarzać (m.in. przechowywać i analizować) informacje stanowiące dane osobowe użytkownika, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez WOOP w ramach platformy. Część z danych niezbędnych do wystawienia oferty wymagana będzie także do utworzenia konta. Informacje zamieszczane przez użytkownika w ofertach i zapytaniach nie pochodzą od WOOP i nie są przez WOOP inicjowane. Z tego powodu, WOOP nie jest odpowiedzialne za informacje udostępniane w ramach ofert i zapytań ofertowych. WOOP może gromadzić dane osobowe użytkowników kontaktujących się z WOOP oraz innymi użytkownikami za pośrednictwem dostępnych narzędzi (formularza kontaktowego).

 

 1. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 

Twoje dane przetwarzane są przez WOOP w następujących celach:


 1. zapewnianie obsługi konta użytkownika i transakcji Użytkownika;

 2. zakładanie i zarządzanie kontem lub kontami użytkownika;
 3. umożliwienie pełnego korzystania z funkcjonalności platformy WOOP 

 4. dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert w funkcjonalnościach platformy WOOP

 5. kontaktowanie się z użytkownikami (w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkownika, działaniami marketingowymi, w szczególności e-mail oraz telefon;
 6. przeprowadzanie badań i analiz Platformy
 7. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną j. obsługa reklamacji na Platformie
 8. dopasowanie reklam
 9. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Platformy
 10. obsługa próśb Użytkowników otrzymanych poprzez formularz kontaktowy;
 11. organizacja i obsługa programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownicy mogą wziąć udział;

 12. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

 13. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na platformie, windykacja należności;


 

 1. Jak długo WOOP przechowuje Twoje dane

 

Dane osobowe pozostawione przez Ciebie jakie przetwarzamy, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Ciebie z prawa żądania: usunięcia Twoich danych, żądania ograniczenia zakresu przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych - w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez WOOP.

 

 

 1. Komentarze

 

Komentarze umieszczane przez Użytkowników pod produktami oraz będące oceną Platformy (również wysłane na adres e-mail) stają się własnością WOOP Automotive sp. z o.o. i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej, do promocji Platformy. Komentarze mogą być podpisane imieniem i nazwiskiem danej osoby jedynie gdy dana osoba wyrazi na to zgodę. Komentarze nie będą modyfikowane ani zmieniane w sposób który wypaczałby ich treść, intencję oraz płynącą z nich ocenę. Komentarze wyrażone i zamieszczone na Platformie nie są komentarzami pracowników WOOP Automotive sp. z o.o. stąd też nie ponosi on odpowiedzialności za ich treść, czy formę.

 

 

 1. Prawo do informacji o danych 

 

 1. Przysługuje Ci prawo do informacji w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, czy oraz jakie dane osobowe są przetwarzane przez WOOP. Masz prawo do powyższych modyfikacji danych które przetwarza WOOP w każdym czasie.
 2. Jeśli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem, masz prawo i możliwość osobistego zapoznania się z tymi danymi i w razie potrzeby ich skasowania lub zmiany poprzez kontakt z Administratorem lub poprzez formularz do edycji profilu Użytkownika. Jeżeli pomimo starań WOOP o poprawność i aktualność danych zostały zapisane informacje niewłaściwe, to na życzenie dokonamy niezwłocznych stosownych korekt.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez WOOP Twoich danych osobowych.
 4. Jeśli jesteś Użytkownikiem, który założył konto, możesz w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, Użytkownik będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

 

 1. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

 1. Jeżeli nie nie życzysz sobie, aby WOOP przetwarzał dalej Twoje dane osobowe możesz w każdej chwili wnieść przeciwko temu sprzeciw (model opt-out). W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w przeglądarce internetowej Użytkownika zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania sprzeciwu Użytkownika. Ze względów technicznych cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli jako Użytkownik skasujesz cookies względnie stosuje inną przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe, musisz ponownie zainstalować cookie opt-out.
 2. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

 

 1. Skarga do organu nadzoru

 

 1. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego; Podstawą skargi jest samo podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa.
 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w WOOP jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mailto:support@woopauto.com
 2. WOOP zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po usunięcia profilu danego Użytkownika lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 3. WOOP ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

 

 1. Pliki cookies
 1. Platforma https://woopauto.com/używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
 5. Na Platformie WOOP wykorzystuje następujące pliki cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie …………………………………………………………….
 2. Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane są zachowywane i wykorzystywane tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

 1. Bezpieczeństwo
 1. WOOP podejmuje aktywne działania w celu zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego, Twoich danych jakimi administruje przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz wykluczenie dostępu osób do tego nieuprawnionych. Działania w zakresie bezpieczeństwa ciągle usprawniane są z uwzględnieniem wdrożeń rozwiązań związanych z rozwojem technologicznym.
 2. Pamiętaj! Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług Portalu, do których musi się zalogować, powinieneś wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji.

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu (98-300), ul. Dębowa 17a, wpisanej przez Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000685129.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: j.ludwikowska@woopauto.com

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. . na przesłaną wiadomość.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona wedle stanu faktycznego i prawnego na dzień 25.05.2018 r. i uwzględnia w swej treści założenia nałożone na WOOP przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1, dalej: „RODO”).

 

Facebook
Szybka i bezproblemowa
dostawa kurierem
Możliwość zwrotu produktu
w ciągu 14 dni od daty zakupu
Oszczędność pieniędzy dzięki
konkurencyjnym ofertom cenowym