Uwaga! Ta strona wykorzystuje cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.   Zgadzam się

Polityka newslettera

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu (98-300), ul. Dębowa 17a, wpisanej przez Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000685129.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: j.ludwikowska@woopauto.com

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. . na przesłaną wiadomość.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Facebook