Uwaga!
Ta strona wykorzystuje cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Zgadzam się

Skontaktuj się z nami

Siedziba firmy

WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o.

TELEFON: 730 303 035/36

Nasi doradcy chętnie odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania związane z naszymi usługami.

Pracujemy przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8-20

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu (98-300), ul. Fabryczna 2E, wpisanej przez Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000685129.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: j.ludwikowska@woopauto.com

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:

  • Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;
  • Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. . na przesłaną wiadomość.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

WOOP AUTOMOTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, ul. Fabryczna 2e, 98-300 Wieluń,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000685129,

kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych,

posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8322080233, REGON: 367689483.

Facebook
Szybka i bezproblemowa
dostawa kurierem
Możliwość zwrotu produktu
w ciągu 14 dni od daty zakupu
Oszczędność pieniędzy dzięki
konkurencyjnym ofertom cenowym